15 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση για κατάθεση άρθρων προς δημοσίευση στο 11ο τεύχος του περιοδικού (μετά από κρίση)

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,

από 15-12-2018 ως και 15-2-2019, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 11ο τεύχος του περιοδικού ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 11ου τεύχους:

  1. Ως 15-2-2019, κατάθεση άρθρων για κρίση

  2. Ως 15-3-2019, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.

  3. Ως 15-4-2019, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.

  4. Ως 30-4-2019, ανάρτηση του 11ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (http://neospaidagogos.online).Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του). Για την κάλυψη των εξόδων κατασκευής του 11ου τεύχους υφίσταται υποχρέωση συνδρομής του υποψήφιου αρθρογράφου, η οποία καταβάλλεται - αφού ολοκληρωθεί θετικά η διαδικασία κρίσης του άρθρου και αναμένεται η κατασκευή και ανάρτηση του 11ου τεύχους στο διαδίκτυο.

Με εκτίμηση
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»

http://neospaidagogos.online