1 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση για κατάθεση άρθρων προς δημοσίευση στο 16ο τεύχος του περιοδικού (μετά από κρίση)

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,

από 1-11-2019 ως και 31-12-2019, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 16ο τεύχος του περιοδικού ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ online

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 16ου τεύχους:

  1. Ως 31-12-2019, κατάθεση άρθρων για κρίση

  2. Ως 15-1-2020, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.

  3. Ως 31-1-2020, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.

  4. Ως 15-2-2020, ανάρτηση του 16ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (http://neospaidagogos.online).Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του).

Με εκτίμηση
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ online»

http://neospaidagogos.online & http://neospaidagogos.co.uk