1-3-2024

Πρόσκληση για κατάθεση άρθρων προς δημοσίευση στο 42ο τεύχος του περιοδικού (μετά από κρίση)

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,

από 1-3-2024 ως και 30-4-2024, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 42ο τεύχος του περιοδικού «Νέος Παιδαγωγός online»

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 42ου τεύχους:

• Ως 30-4-2024, κατάθεση άρθρων για κρίση
• Ως 31-5-2024, ανάρτηση του 42ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (http://neospaidagogos.online).

Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του).

Με εκτίμηση
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ online»

http://neospaidagogos.online