1 Απριλίου 2019

Πρόσκληση για κατάθεση άρθρων προς δημοσίευση στο 13ο τεύχος του περιοδικού (μετά από κρίση)

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,

από 1-4-2019 ως και 31-5-2019, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 13ο τεύχος του περιοδικού ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 12ου τεύχους:

  1. Ως 31-5-2019, κατάθεση άρθρων για κρίση

  2. Ως 15-6-2019, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.

  3. Ως 30-6-2019, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.

  4. Ως 10-7-2019, ανάρτηση του 12ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (http://neospaidagogos.online).Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του).

Με εκτίμηση
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»

http://neospaidagogos.online