1 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση για κατάθεση άρθρων προς δημοσίευση στο 32o τεύχος του περιοδικού (μετά από κρίση)

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,

από 1-7-2022 ως και 31-8-2022, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 32o τεύχος του περιοδικού «Νέος Παιδαγωγός online»

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 32ού τεύχους:

• Ως 31-8-2022, κατάθεση άρθρων για κρίση
• Ως 30-9-2022, ανάρτηση του 32ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (http://neospaidagogos.online).

Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του).

Με εκτίμηση
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ online»

http://neospaidagogos.online