2 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση για κατάθεση άρθρων προς δημοσίευση στο 28ο τεύχος του περιοδικού (μετά από κρίση)

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,

από 2-11-2021 ως και 31-12-2021, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 28ο τεύχος του περιοδικού «Νέος Παιδαγωγός online»

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 28ου τεύχους:

• Ως 31-12-2021, κατάθεση άρθρων για κρίση
• Ως 15-1-2022, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.
• Ως 25-1-2022, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.
• Ως 31-1-2022, ανάρτηση του 28ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (http://neospaidagogos.online).

Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του).

Με εκτίμηση
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ online»

http://neospaidagogos.online