10-9-2023

Πρόσκληση για κατάθεση άρθρων προς δημοσίευση στο 39o τεύχος του περιοδικού (μετά από κρίση)

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,

από 10-9-2023 ως και 31-10-2023, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 39o τεύχος του περιοδικού «Νέος Παιδαγωγός online»

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 39ου τεύχους:

• Ως 31-10-2023, κατάθεση άρθρων για κρίση
• Ως 30-11-2023, ανάρτηση του 39ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (http://neospaidagogos.online).

Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του).

Με εκτίμηση
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ online»

http://neospaidagogos.online